Hur mycket kommer det att kosta för mig om jag inte åtgärdar platsen kring min brunn?

Om chauffören måste dra slangen längre än 10 meter är det en extra tjänst som debiteras per varje påbörjat 10-metersintervall. Ett tillägg kostar 350 kr.

Till exempel: om du har 35 meters slangdragning betalar du först för en standardslamtömning 1 206 kr, för en slamavskiljare mellan 2-3 m3. Därefter betalar du utöver tömningskostnaden för 4 tillägg, 1 400 kr. En sammanlagd kostnad på 2 606 kr.

Här kan du se samtliga priser för slamtömning.