När har jag slamtömning i mitt område?

Aviserad tömning

Slamavskiljare har schemalagd tömning och aviseras några veckor innan det är dags för tömning. Tömningen utförs under aviserad vecka och är inte knuten till någon bestämd veckodag.

Budad tömning

Septitankar töms efter beställning. Beställning ska göras senast 15:00 dagen innan tömning för aktuellt område. För områden med tömning på måndagar kan beställning göras fram till 09:00 på måndagen.

 

Här kan du se ordinarie hämtningsdagar per område.

Här kan du läsa mer om slamtömning.