Måste jag sortera mina sopor?

Vi har alla en skyldighet att sortera ut förpackningar och tidningar enligt Miljöbalkens avfallsförordning. Det är även obligatoriskt att sortera ut matavfall, enligt Strängnäs kommuns avfallsplan. 

Genom att sortera vårt avfall och återvinna skapar vi tillsammans ett långsiktigt hållbart samhälle. Du gör ett viktigt jobb när du sorterar!