Har matavfall skickats till förbränning?

Under en period år 2017 skickades dåligt sorterat matavfall från vissa livsmedelsbutiker till förbränning. Inget matavfall som har samlats in från hushåll och storkök har förbränts.

Anledningen till detta var att en ny slurry-anläggning byggdes upp på Lilla Nyby mellan 2016 och 2018. Med den nya tekniken ökade produktionen av slurry från 6158 ton till 12 372 ton mellan 2016 och 2017. Under 2017 byggdes större tankar för att kunna mellanlagra slurry. 

Medan tankarna byggdes hade vi inte möjlighet att mellanlagra all den slurry som vi nu kunde producera. Vi prioriterade då att ta till vara på allt matavfall från hushåll och storkök som håller hög sorteringskvalitet. Matavfallet från vissa livsmedelsbutiker beslutade vi däremot att under denna period skicka direkt till förbränning. Det innehåller mycket förpackningsmaterial och kan därmed inte tas till vara lika bra som matavfall från hushåll, storkök och restauranger.  

Under 2017-2018 producerade vi rekordmycket slurry som blev till biogas, trots att matavfallet från vissa livsmedelsbutiker skickades direkt till förbränning. 

Förutom denna period år 2017 är det enda som har skickats till förbränning så kallat rejekt. Rejekt är till exempel plast, förpackningsmaterial, skal och benbitar som inte kan rötas till biogas.