Frågor om återvinning

Vad är grovavfall? Hur får jag nya färgsorteringspåsar? Hur ser jag ändrade sophämtningstider? Här är vanligaste frågorna och svaren om återvinning.