Vad är elnätsavgift?

Det är genom vårt elnät som elen på ett snabbt och säkert sätt transporteras hem till dig. Nätavgiften används till underhåll, drift och utveckling av elnäten i ditt område samt avläsning, mätning och administration.