Hur får jag igång elen?

Jag flyttar till en lägenhet där ni är nätägare. Behöver jag göra något för att starta elnätsavtal, eller sätts det igång automatiskt? Elhandelsavtal har jag redan ordnat.

Du behöver göra en flyttanmälan för att få ström till din nya lägenhet. Enklast gör du en anmälan via vår hemsida eller genom att ringa vår Kundservice på 0152-46050.