Vad är Strängnäs-el?

Strängnäs-el är vårt lokala elavtal som består av 100 procent förnybar el som är producerat i kraftvärmeverket i Strängnäs. I detta elavtal får du en unik prismix av fast och rörligt elpris. Dessutom är det ett elavtal som gynnar det lokala föreningslivet. Det är du som tecknar Strängnäs-el som får äran att välja ut vilken lokal förening som SEVAB Strängnäs Energi ska sponsra. Du kan välja bland 45 lokala föreningar som samarbetar med oss kring elavtalet Strängnäs-el.

Här kan du läsa mer om Strängnäs-el, det trygga och smarta elavtalet som vi i första hand rekommenderar alla våra kunder att teckna.