Vad är Strängnäs-el?

Strängnäs-el är vårt lokala elavtal som består av 100 procent förnybar el som är producerat i kraftvärmeverken i Strängnäs och Eskilstuna. I detta elavtal får du en unik prismix av fast och rörligt elpris. Dessutom är det ett elavtal som gynnar det lokala föreningslivet. När du tecknar Strängnäs-el får du möjlighet att välja vilken lokal förening som SEVAB Strängnäs Energi ska sponsra. Du kan välja bland 48 föreningar som är ambassadörer för elavtalet Strängnäs-el.

Här kan du läsa mer om Strängnäs-el, det lokala och smarta elavtalet som vi i första hand rekommenderar alla våra kunder att teckna.