Energiskatt är en del av elnätsavgiften

Enligt lagen om skatt på energi är all elektrisk kraft som förbrukas i Sverige skattepliktig. Energiskatten på el beror dels på verksamheten som kunden bedriver och dels på var i landet elen förbrukas.

Från 1 januari 2021 höjs energiskatten på el med 0,3 öre/kWh, från 35,3 öre/kWh till 35,6 öre/kWh exklusive moms.
Skattesatsen på el blir därmed 44,5 öre/kWh inklusive moms för dig som bor i Sörmland.

Den 1 januari 2018 flyttades ansvaret för att begära in energiskatt på el från elhandlaren till elnätsföretaget. Elhandelsavgiften blev i och med detta lägre, då elhandelspriset inte längre innehåller energiskatt. Elnätsavgiften blev däremot högre, eftersom den numera innehåller energiskatt. Flytten av energiskatten var, i sig, ingen höjning av priset.

Läs mer om energiskatten på skatteverket.se