Får vi bjuda på en kaka? På sevab.com använder vi cookies för att din upplevelse ska bli så bra som möjligt. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används. Läs mer om cookies.

Priser för elnät 2017

Här presenteras aktuella elnätspriser.

Det fasta priset bestäms av storleken på den passdel som begränsar din mätarsäkring. Har du större effektbehov i din elanvändning än så här? Då bör du titta på vår prislista på Elnät företag.

Fast pris inkl. moms
Mätarsäkring kr/år
Lägenhet* 20 A 1 245
16 A 3 250
20 A 4 375
25 A 5 400
35 A 7 575
50 A 11 500
63 A 15 375
   

*Priserna avser bostadslägenheter utan elvärme i flerbostadshus med minst tre lägenheter och där fastighetsägaren tecknar särskilt abonnemang för fastigheten. Abonnemangen ska ligga på samma servis.

Överföringspris inkl. moms
Elöverföring (rörlig avgift) 15 öre/kWh
   

De nätavgifter som redovisas är de avgifter som tillämpas av SEVAB Nät AB. De kunder som har SEVAB Energiförsäljning som elleverantör faktureras nätavgifterna tillsammans med energipriset. SEVAB Nät tillämpar de allmänna leveransvillkoren för nätanslutning för konsument, Nät 2012 K (rev).

Tillämpningsbestämmelser för samtliga säkringstariffer

Den fasta avgiften utgår för varje mätpunkt. För kund vars kraftuttag är uppdelat på två eller flera leveranspunkter skall varje leveranspunkt behandlas var för sig.

Ändring av avgiftsbestämmande passdel får endast ske då skriftligt medgivande erhållits från SEVAB Nät och får endast utföras av behörig elinstallatör (gäller endast vid uppsäkring). Taxebyte medges i regel endast en gång per år. Tröga säkringar av S-märkt typ är tillåtna. Enfasleverans med mätarsäkring på max 25 A erhåller en fast avgift motsvarande den för mätarsäkring 16 A. I angivna fasta avgifter ingår myndighetsavgifter.

Mikroproduktion
   
Rörlig ersättning för överskottsproduktion (nätnytta) exkl. moms
 6 öre/kWh
 OBS! Kan innebära momspliktig ersättning  

 

Mikroproduktion är produktion av egen elenergi under ett vanligt uttagsabonnemang på max 63 A. Överskottsproduktion är producerad energi som överskrider förbrukad energi och matas in i elnätet.

Anslutningsavgifter 2017

Prislistan gäller för permanent anslutning till elnätet.

Vad är elnätsavgift?

Den elnätsavgift du betalar är ett viktigt bidrag för hela elnätet i Sverige.