Elbilsladdning.

Vi satsar på framtiden

Är du nyfiken på våra kommande projekt? Under året sker många satsningar för att säkerställa en trygg elleverans även i framtiden.

Även i år sker stora investeringar i elnätet. 

Arbetet med en helt ny stor mottagningsstation i SEVABs nät som ligger i Kjula blir klar i år. Vidare förstärker vi nu elnätet i centrala Strängnäs för att klara av fler nyetableringar och därmed också ökad belastning i nätet, för både nya och befintliga kunder.

Vidare väder- och stormsäkrar vi luftburen el genom att gräva ner elledningar i marken i vårt elnät kring områden i Sundbyholm.