Elbilsladdning.

Vi satsar på framtiden

Är du nyfiken på våra kommande projekt? Under året sker många satsningar för att säkerställa en trygg elleverans även i framtiden.

Även i år sker stora investeringar i elnätet. 

Arbetet med en helt ny stor mottagningsstation i SEVABs nät som ligger i Kjula blir klar i år. Vidare förstärker vi nu elnätet i centrala Strängnäs för att klara av fler nyetableringar och därmed också ökad belastning i nätet, för både nya och befintliga kunder.

Vidare väder- och stormsäkrar vi luftburen el genom att gräva ner elledningar i marken i vårt elnät kring områden i Sundbyholm.

 

Strängnäs kommunhus.

Här händer det absolut ingenting

Allt är som det ska vara med andra ord. Faktum är att du har el 99,99 procent av året.

""

Elnätsavgift

Den elnätsavgift du betalar är ett viktigt bidrag för hela elnätet i Sverige.