Timavräkning

Alla nya elmätare som vi installerar idag sätts upp med timavräkning. Här kan du läsa om vad det innebär för dig!

Timavräkning
Nya elmätare som installeras av oss idag sätts upp för timavräkning och alla gamla mätare kommer att bytas inom loppet av några år. Timavräkning är kombinationen av att mäta och rapportera timvis mätt elanvändning till elmarknaden. Att tätare följa upp elanvändningen i Sverige är en utveckling som hela elmarknaden jobbar mot. När man följer upp elanvändningen per timme kan:

  • nätföretag uppnå högre kvalitét på mätningen tack vare tätare uppföljning.
  • kunder följa upp sin elanvändning bättre på t.ex. Mina sidor.
  • elhandlare sätta mer rättvist pris på elen då priset följer tillgång och efterfrågan.
  • nätföretag sätta mer rättvist pris för användning av nätet.
  • kunder få större anledning att använda el smartare tack vare att priset följer den faktiska användningen tydligare än någonsin, något som i längden kan spara på naturens resurser!


Månadspris och timpris

Mycket förenklat så kan man säga att det finns två sätt att beräkna priset för din elanvändning varje månad: månadspris och timpris. 

  • Med månadspris så uppskattar din elhandlare varje månad ett genomsnittligt pris för månadens alla timmar och det är det genomsnittspriset som elhandlaren fakturerar dig efter.

  • Med timpris tar elhandlaren priset från elbörsen som varierar för varje timme och har det som utgångspunkt för vad du ska betala för varje timme under månaden. Även om du har timpris får du fakturan med det intervall som du har avtalat, exempelvis månadsvis. För att en elhandlare ska kunna sätta timpris på din elanvändning så krävs det att elnätsföretaget mäter och rapporterar din elanvändning för varje timme. 

Med månadspris tittar man alltså på hur mycket el man använder under en hel månad och med timpris tittar man på hur mycket man använder varje timme. Med timavräknade elmätare kan vi få bättre kvalitet på elmätningen och på sikt kan vi alla använda elen smartare där vi bor och lever!