Frågor och svar om kapacitetsbrist

Bli en elnätshjälte, du också!

Kapacitetsfrågan kan kännas både svår att förstå – och att göra något åt. Men faktum är att vi alla behöver samarbeta för att vårt elnät ska må bra och leverera det vi behöver. Här tipsar vi om hur du kan hjälpa till.

Trängsel är jobbigt för alla - även för elnätet

Växande befolkning, elektrifierade fordon, uppkopplade städer och elintensiva industrier. I framtiden kommer vårt elbehov att öka.

Vi mäter den el du använder

Din elmätare håller koll på hur mycket el du använder.