Sladd i vägg

Anslut din bostad till elnätet

Behöver du el till din nya villa eller ska du dra in el till fritidshuset? Eller behöver du el tillfälligt under byggperioden? Vi kan leverera el dit du önskar inom vårt nätområde.

När du vill få elen levererad till din nybyggda bostad behöver du först ingå elnätsavtal med oss. Efter det behöver du anlita en behörig elinstallatör som kan utföra arbetet. Det är installatören som ordnar med för- och färdiganmälan. Vid nyanslutning av större, effektkrävande anläggning eller en anslutning långt ifrån befintligt elnät, kan elnätet komma att behöva förstärkas. Se därför till att börja planera i god tid och kontakta en elinstallatör.

Så här går det till

 1. Föranmälan
  Anlita en behörig elinstallatör som gör en föranmälan till oss. Ett förslag på placering av fasadmätarskåpet där din elmätare kommer sättas upp ska bifogas.
 2. Offert
  Du får en offert när föranmälan har kommit in till oss. För att godkänna offerten skickar du in den medföljande servisbeställningen. Efter det skickas faktura på anslutningsavgiften till dig och vi lämnar ett installationsmedgivande till din elinstallatör med villkor och uppgifter.
 3. Installation 
  Du ansvarar själv för arbetet på din tomt genom att se till att kabelskyddsröret grävs ner under tillsyn av din elinstallatör och på den sträcka vi kommit överens om. Här är elinstallatören ansvarig för att rörläggningen på din tomt går rätt till. 
 4. Färdiganmälan
  När installationen är klar ska elinstallatören skicka in en färdiganmälan senast 10 arbetsdagar före tillkoppling. Därefter kan Elnät Entreprenad ansluta kabeln och vi kan montera mätaren.


Vad är skillnaden mellan anslutningsavgift och abonnemang?

Anslutningsavgiften är en engångsavgift som avser att täcka en större del av kostnaden kring anslutningen, det faktiska arbetet och materialet, men också att du använder en del av elnätets kapacitet. Abonnemanget är den fortlöpande kostnaden för att man nyttjar elnätet och elenergin som transporteras fram till anslutningen.

Abonnemanget i består av en fast del och en rörlig del. Den fasta delen avser främst att täcka underhåll och planerad framtida förnyelse av anslutningen. Den rörliga delen avser främst att täcka kostnader med hänsyn till användningsgraden av anslutningen, d.v.s. kompensation mot slitage samt kostnader för transport av elen. Intäkterna bidrar också förstås till hela elnätets förvaltande och utveckling totalt sett. Våra medarbetare arbetar kontinuerligt med frågorna hur kostnader ska fördelas rättvist mellan alla som utnyttjar vårt gemensamma elnät.

 

Att tänka på vid anslutning

Mätarskåp ska placeras så att avläsning kan ske utan att behöva komma in i bostaden.

Ikon för anslutning

Behöver du el tillfälligt?

För tillfällig elanslutning gäller andra regler än vid en permanent anslutning. 

Ikon för priser

Vad kostar det?

Den avgift du betalar för nyanslutning beror på vilken storlek du har på säkringen.