Prishistorik - Rörligt pris

Prishistoriken på den här sidan visar Rörligt pris på månadsbasis i öre/kWh. Priserna i tabellen avser elområde 3 och baseras på Svenska kraftnäts schablonavräkningspris och avgifter till Svenska kraftnät/Esett, exklusive moms. Priset anges även exklusive påslag eftersom det skiljer sig mellan olika avtal.

2021

Januari 0,05 51,81 51,86
Februari 0,05 58,23 58,28
Mars 0,06 39,07 39,13
April 0,05 34,99 35,04
Maj 0,04 45,86 45,90
Juni 0,04 42,25 42,29
Juli 0,04 61,19 61,23
Augusti 0,04 69,73 69,77
September 0,04 95,98 96,02
Medel     0,05 55,46 55,50
Månad Elcertifikat Elpris Summa
 

2020

Januari 0,70 26,24 26,94
Februari 0,43 21,22 21,65
Mars 0,48 16,33 16,81
April 0,41 10,80 11,21
Maj 0,35 14,74 15,09
Juni 0,33 26,83 27,16
Juli 0,33 10,33 10,66
Augusti 0,29 37,49 37,78
September 0,18 36,61 36,79
Oktober 0,16 24,82 24,98
November 0,09 28,48 28,57
December 0,05 33,81 33,86
Medel     0,32 23,98 24,29
Månad Elcertifikat Elpris Summa
 

2019

Februari     4,51 49,10 53,61
Mars 3,37 42,67 46,04
April 2,04 43,04 45,08
Maj 1,50 38,49 39,99
Juni 1,42 27,44 28,86
Juli 1,75 37,71 39,46
Augusti 1,97 40,69 42,66
September 1,58 38,28 39,86
Oktober 1,59 41,96 43,55
November 1,78 45,72 47,50
December 1,57 39,09 40,66
Medel     2,39 41,80 44,19
Månad Elcertifikat Elpris Summa
Januari     5,62 57,44 63,06
 

2018

 
Månad Elcertifikat Elpris Summa
Januari 2,17  32,83  35,00
Februari 2,70  40,87  43,57
Mars 2,88   47,01  49,89
April 3,29  41,26  44,55
Maj 4,71  34,74  39,45
Juni 4,67   46,26  50,93 
Juli 5,18   55,06   60,24
Augusti 6,29   58,33   64,62 
September 7,49   52,15   59,64 
Oktober 6,06   46,95   53,01 
November 4,84  53,18  58,02 
December 5,15 53,46  58,61 
Medel 4,62 46,84 51,46