Prishistorik - Rörligt pris

Prishistoriken på den här sidan visar Rörligt pris på månadsbasis. Priserna i tabellen avser elområde 3 och baseras på Svenska kraftnäts schablonavräkningspris och avgifter till Svenska kraftnät/Esett, exklusive moms. Observera även att priset är exklusive påslag.

2020
Januari 0,70 26,24 26,94
Februari 0,43 21,22 21,65
Mars 0,48 16,33 16,81
April 0,41 10,80 11,21
Maj 0,35 14,74 15,09
Juni 0,33 26,83 27,16
Juli 0,33 10,33 10,66
Augusti 0,29 40,79 41,08
Medel     0,42 20,91 21,33
Månad Elcertifikat Elpris Summa
 
2019
Februari     4,51 49,10 53,61
Mars 3,37 42,67 46,04
April 2,04 43,04 45,08
Maj 1,50 38,49 39,99
Juni 1,42 27,44 28,86
Juli 1,75 37,71 39,46
Augusti 1,97 40,69 42,66
September 1,58 38,28 39,86
Oktober 1,59 41,96 43,55
November 1,78 45,72 47,50
December 1,57 39,09 40,66
Medel     2,39 41,80 44,19
Månad Elcertifikat Elpris Summa
Januari     5,62 57,44 63,06
 
2018
Månad Elcertifikat Elpris Summa
Januari 2,17  32,83  35,00
Februari 2,70  40,87  43,57
Mars 2,88   47,01  49,89
April 3,29  41,26  44,55
Maj 4,71  34,74  39,45
Juni 4,67   46,26  50,93 
Juli 5,18   55,06   60,24
Augusti 6,29   58,33   64,62 
September 7,49   52,15   59,64 
Oktober 6,06   46,95   53,01 
November 4,84  53,18  58,02 
December 5,15 53,46  58,61 
Medel 4,62 46,84 51,46