Prishistorik - rörligt elpris

Prishistoriken på den här sidan visar rörligt pris på månadsbasis. Priserna i tabellen avser elområde 3 och baseras på Svenska kraftnäts schablonavräkningspris, exklusive moms. Observera även att priset är exklusive påslag på 3,3 öre/kWh.

2019
Februari     4,51 48,47 52,98
Mars 3,37 42,04 45,41
April 2,04 42,41 44,45
Maj 1,50 37,85 39,35
Juni 1,42 26,80 28,22
Juli 1,75 37,08 38,83
Medel     2,89 41,64 44,53
Månad Elcertifikat Elpris Summa
Januari     5,62 56,82 62,44
 
2018
Månad Elcertifikat Elpris Summa
Januari 2,17  32,35  34,52
Februari 2,70  40,38  43,08
Mars 2,88   46,51  49,39
April 3,29  40,75  44,04
Maj 4,71  34,23  38,94
Juni 4,67   45,76   50,43 
Juli 5,18   54,55   59,73
Augusti 6,29   57,82   64,11 
September 7,49   51,64   59,13 
Oktober 6,06   46,44   51,64 
November 4,84  52,68  57,52 
December 5,15 52,96  58,11 
Medel 4,62 46,34 50,96