Rörligt elpris – variation och möjlighet

Med ett rörligt elpris får du ett varierat elpris som styrs av marknaden och baseras på elbörsens spotpriser. Det gör att din elkostnad kan variera månad till månad - men det brukar ändå vara ett lönsamt val på sikt.

Ett elavtal för dig som vill ha ett marknadsaktuellt elpris

Elpriset fastställs varje timme på elbörsen Nordpool, så kallat spotpris. När du väljer rörligt elpris får du ett pris som baseras på månadens alla spotpriser vilket gör att din elkostnad varierar månad till månad. Priset som visas på din faktura visar elpriset för den månad som passerat. Vill du följa priset själv kan du läsa mer på nordpoolspot.com.

Du kan välja att teckna Rörligt elpris hos oss i 1, 2, 3 eller 5 år. När du väljer ett elavtal med rörligt elpris tillkommer fast avgift på 25 kr inkl. moms, avgifter till Svenska kraftnät och rörlig elcertifikatsavg
Här hittar du våra aktuella elpriser och fasta avgifter 

 
Bra Miljöval - tillval för dig som värnar om miljön

Du som tecknar rörligt elpris hos oss kan välja att få el som är märkt med Bra miljöval. Då garanteras du att få el som är förnybar och som produceras av vind- eller vattenkraft, solkraft eller biobränsle. Bra Miljöval är en märkning från Naturskyddsföreningen. Om du vill ha Bra Miljöval väljer du det tillvalet när du tecknar elavtalet.  Mer om Bra Miljöval

""

Teckna elavtal!

Vi är din lokala elleverantör med konkurrenskraftiga priser och moderna avtalslösningar.

""

Redan kund hos oss?

Vill du byta avtal eller se över din elanvändning?