Vill du ha el från vind eller vatten?

På SEVAB arbetar vi hela tiden för att minimera belastningen på vår miljö. När du tecknar elavtal hos oss får du möjlighet att välja hur elen ska vara producerad. Du kan påverka miljön positivt genom att välja vind- eller vattenel.

Vattenel

Som kund hos oss har du möjlighet att välja miljövarudeklarerad vattenel. En del av Sveriges elproduktion är miljövarudeklarerad kallas Environmental Product Declaration, EPD. Denna el produceras vid det EPDcertifierade vattenkraftverket i Lule älv.

En EPD-certifiering innebär att hela produktionen, i minsta detalj, är miljövarudeklarerad. Om du väljer miljövarudeklarerad el finns det dock ingen försäkran att just den el som kommer ur ditt eluttag där hemma är miljövarudeklarerad. Det som händer är att vi köper upp mer el från vattenkraftverket i Lule älv. Ju fler av våra kunder som väljer detta alternativ, desto mer kan vi köpa. Det blir alltså större andel vattenel av den totala mängden el i vårt elnät. 

Vindel

Vindel är en förnybar energikälla som kan bidra till att minska miljöskadliga utsläpp, bidra till mindre mängder avfall och inte heller orsakar några bestående skador på den plats där de står.

Biobränslen

Bränslet består till största del av returflis, bland annat det som lämnas in på Kvittens återvinningsanläggning i Strängnäs. För att ta del av el från biobränslen kan du välja vårt lokala elavtal Strängnäs-el. 

Här kan du läsa mer om vårt elavtal Strängnäs-el där förnybar el ingår

Det är aldrig för sent att göra ett bra val för miljön 

Om du redan har ett elavtal med fast eller rörligt elpris hos oss kan du göra ditt tillval av vind- eller vattenel i efterhand. Du gör ditt tillval genom att kontakta vår kundservice på 0152-460 50. Om du inte väljer energikälla får du automatiskt en energimix, vilket innebär en blandning av olika energislag.

""

Teckna elavtal!

Vi är din lokala elleverantör med konkurrenskraftiga priser och moderna avtalslösningar.

""

Redan kund hos oss?

Vill du byta avtal eller se över din elanvändning? 

Har du en fråga?

Vill du ha personlig hjälp?

Har du frågor? Vi hjälper dig. Ring oss på 0152-46050.