""

Matavfall

Allt matavfall som vi samlar in tas tillvara och blir till miljövänlig biogas som driver många bussar, lastbilar och personbilar.

Från mat till biomassa

Strängnäs matavfall skickas till återvinningscentralen Lilla Nyby i Eskilstuna. Där finns en maskin som öppnar och skiljer plastpåsen och matavfallet. Vatten tillsätts dels för att tvätta bort maten från plastpåsarna och dels för att göra matavfallet pumpbart. Maten tillsammans med vattnet kallas nu slurry. Maskinen processar 9000 ton matavfall per år och ca 90% blir slurry. Slurryn i sin tur skickas sedan vidare med tankbil till bland annat Ekeby för att rötas och bli till biogas.