Olika exempel på pappersförpackningar

Förpackningar och tidningar

Genom att lämna in dina förpackningar och tidningar till återvinning gör du en stor insats för miljön och tillsammans tar vi vara på jordens resurser.

En förpackning är en produkt som används för att innehålla, skydda, hantera, leverera och presentera en vara. I Sverige har vi producentansvar. Det betyder att alla som tillverkar, importerar eller säljer en förpackning eller en förpackad vara är ansvarig för att förpackningarna tas om hand och återvinns.

I priset på varje förpackning du köper finns en återvinningsavgift som är ungefär några ören per förpackning. Som konsument har du ett ansvar för att lämna in dina förpackningar till återvinning så att de kan bli nya förpackningar och produkter.

Vissa förpackningar kan återvinnas upp till sju gånger och metallförpackningar och glasförpackningar kan återvinnas hur många gånger som helst. När du återvinner dina förpackningar behövs inte ny råvara för att tillverka nya förpackningar. Visste du att ungefär var tredje förpackning du ser i mataffären är gjord av återvunnet material? Genom att lämna in dina förpackningar och tidningar till återvinning gör du en stor insats för miljön och tillsammans tar vi vara på jordens resurser.

Förpacknings- och tidningsinsamlingen

Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTI), ägs av materialbolagen Plastkretsen, Returkartong, MetallKretsen, Pressretur och Svensk GlasÅtervinning. FTI är de i Sverige som ansvarar för att förpackningarna tas hand om samt för återvinningsstationerna.