en hög med brädor.

Bygg- och rivningsavfall

Om du har byggt om hemma vet du att det blir en hel del virke, gips och isolering över. Sådant material räknas som bygg- och rivningsavfall.

Som privatperson lämnar du in bygg- och rivningsavfall utan kostnad, men du måste själv sortera avfallet på återvinningscentralen. Till exempel i containrar för trä, isolering, fönster och betong. Tänk därför på att packa ditt släp eller din bil så att det blir enkelt för dig att lämna avfallet i de olika containrarna.

Om du har större mängder avfall kan du hyra container av oss. Vi lämnar den vid den adress du önskar och hämtar den när du är klar med renoveringen. Smidigt va?