""

Olika typer av avfall

Vad händer med ditt avfall och gör det någon skillnad att du sorterar?

Här kan du läsa mer om olika typer av avfall och vad som händer med det efter att du sorterat det. Visste du att exempelvis aluminiumförpackningar kan återvinnas hur många gånger som helst men att det tar cirka 300 år för aluminium att brytas ner om man inte återvinner den? Tänk vad fantastiskt att de som vi förr kallade för sopor ser vi nu som värdefulla resurser. Tillsammans gör vi skillnad!

Olika exempel på pappersförpackningar

Förpackningar och tidningar

Alla förpackningar och tidningar samlas in, återvinns och blir till nya förpackningar och produkter.

En grön påse med matavfall som knutits ihop med dubbelknut.

Så tar vi hand om ditt sorterade matavfall

Sedan 2010 har vi erbjudit Strängnäsborna sortering av matavfall. Syftet är att ta tillvara den värdefulla resurs som matavfallet är och använda den vid produktion av biogas och gödsel.

""

Trädgårdsavfall

Trädgårdsavfall komposteras och blir till näringsfull jord.

Trasig stol

Grovavfall

Grovavfall är sådant avfall som uppkommer i hemmet men som inte passar att slänga i hushållsavfallet.

Gamla färgburkar

Farligt avfall

Farligt avfall innehåller ämnen som är skadliga för människor, djur och miljö.

en hög med brädor.

Bygg- och rivningsavfall

Trä, fönster, betong och fönster är sådant avfall som uppkommer vid renoveringar.