Sorteringsguide

Med vår sorteringsguide får du enkel hjälp med hur du ska sortera ditt avfall.

Är du osäker på hur ditt avfall ska sorteras och återvinnas? Fyll i textfältet nedan och tryck på sök.

Leksak

Leksaker är inte förpackningar och sorteras därför som övrigt hushållsavfall. Stora leksaker lämnas till återvinningscentral. Är leksaken hel? Lämna den i ReTuna-containern så kommer till användning igen.

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

R

S

T

U

V

W

Y

Ä

Ö