Här sorteras dina textilier – steg för steg

Volymerna textilier är så stora att det är svårt att greppa. På anläggningar i Tyskland och Nederländerna sorteras textilier som samlas in från hela Europa. Däribland de som vi samlar in i Strängnäs. Här berättar vi hur det går till när dina kläder sorteras och förbereds för industrin.

Steg 1. Avlastning

Textiler från hela Europa kommer in med lastbil till anläggningen. Lastbilarna tippas och innehållet töms ut på ett band. En tömning av en lastbil är klar inom 10 minuter. 

 

Steg 2. Sortering efter kategori

Säckarna med textilier skickas in i anläggningen där personal öppnar alla påsar och sorterar textilierna efter vilken typ av sak det är. Till exempel t-shirt, byxa, skjorta, sportbag etc. I botten på facken finns luckor som fälls ner och textilierna går vidare till nästa sortering.

 

Steg 3. Sortering efter kvalitet

När textilierna är sorterade efter vilken typ av produkt det är går de vidare till nästa steg –  sortering efter kvalitet. Varje plagg tas upp och bedöms av personalen. 

 

Steg 4. Sortering av skor. 

Skor hanteras för sig, här sorteras de efter kategori. Störst värde har de skor som kommer i par. Men även skor som saknar partner har ett värde då de kan användas i exempelvis krigsdrabbade länder. 

 

 

Steg 5. Balning

Alla textilier förpackas i plastbalar. Varje kategori av textilie har en egen färg och märkning. 

 

 

Steg 6. Märkning

Alla balar märks upp. I den här balen finns till exempel ihop-parade strumpor. Balarna packas sedan i lastbilar och fraktas till den industri eller det företag som har efterfrågat och köpt produkten. Så går det till när dina gamla textilier får nytt liv.

Textilåtervinning på återvinningscentral

Lämna dina textilier i våra behållare

Du kan lämna både hela och trasiga textilier i våra behållare som finns på våra återvinningscentraler

Kläder som skänks bort och återbrukas

Hållbart mode är kläderna som redan finns i garderoben

Den överfulla garderoben – Fylls ständigt på utan att allt används. Berget av tygerna fortsätter att bli större och ändå fyller vi ständigt på med mer. 14 kilo textilier tillkommer i genomsnitt varje år till vår redan smockade garderob.