Gamla färgburkar

Vad är farligt avfall och hur hanterar du det

I varje hem finns det farligt avfall. Det kan finnas i små mängder, men det är ändå viktigt att de lämnas in till en återvinningscentral och inte slängs som hushållsavfall eller spolas ner i toaletten.

Farligt avfall innehåller ämnen som är skadliga för människor, djur och miljö.

Vilka typer av produkter räknas som farligt avfall?

Ämnen som är giftiga, brandfarliga, frätande, hälsoskadliga eller miljöfarliga räknas som farligt avfall. Rengöringsmedel, sprayflaskor, batterier, målarfärg, naggellack och lampor är exempel på vanliga produkter i hemmet som ska sorteras som farligt avfall.

Hur du ska hantera farligt avfall

Farligt avfall lämnar du in till Miljöboden på någon av våra återvinningscentraler. Om du bor i villa kan du få en Miljöbox av oss, den underlättar din hantering av farligt avfall. Om du bor i lägenhet kanske din fastighetsägare erbjuder sortering av t ex batterier och lampor i sorteringsrummet. 

Vad händer sedan med avfallet?

Efter att det farliga avfallet har lämnats in till Miljöboden sorteras och klassificeras det efter strikta regler. Det paketeras och beställs budning från entreprenad som professionellt och säkert tar hand om materialen för förädling eller slutbehandling. Elektronik innehåller till exempel värdefulla metaller som kan återvinnas hur många gånger som helst. 

Tillsammans har vi ett ansvar att kemikalier och tungmetaller inte kommer ut i naturen och sprids i luften och i vattendrag.

Exempel på farligt avfall

  • Batterier
  • Ljuskällor, så som halogenlampor, LED-lampor, glödlampor och lysrör
  • Fulla sprayburkar
  • Småelekronik, så som hörlurar. leksaker, telefoner.
  • Nagellack
  • Rengöringsmedel
  • Bekämpningsmedel
Personal i arbetskläder som plockar upp farligt avfall ur miljöboxen.

Miljöbox Villa - sortera farligt avfall

Miljöboxen gör det enkelt för dig att hantera ditt farliga avfall.

Tre saker som finns i påsen för övrigt hushållsavfall – som inte borde finnas där

Endast en tredjedel av det som slängs i påsen för övrigt hushållsavfall är sådant som ska vara där. Resterande två tredjedelar är värdefullt material som hade kunnat återvinnas om det sorterats rätt. Har du koll på vad som finns i din påse?

Trasig stol

Vad är grovavfall och hur ska det hanteras?

Grovavfall är sådant avfall som uppkommer i hemmet men som inte passar att slänga i hushållsavfallet. Det kan vara möbler, cyklar, kastruller, speglar, bananlådor, keramik och madrasser.

""

5 enkla tips på hur du grillar klimatsmart

Äntligen är grillsäsongen igång. Här kommer några tips på vägen till en hållbar och god sommar.

En person slänger en rosa avfallspåse i sitt sopkärl.

Så mycket textilier samlar vi in med den rosa påsen

Varje år konsumerar en genomsnittlig svensk 13 kilo textilier, varav 8 kilo slängs i hushållsavfallet. Ungefär hälften av de textilier som finns i restavfallet är hela och hade kunnat återanvändas.

Det här är inte en sopbil. Det är en värdetransport.

Du kanske trodde att vi körde runt med sopor i våra bilar. Absolut inte.