""

ReTuna-Container på Kvitten- & Läggesta Återvinningscentral

På Kvitten- och Läggesta Återvinningscentral finns det ReTuna-containrar. I dem kan du lämna alla dina gamla prylar, så som möbler, kläder och porslin, som du annars skulle ha slängt.

Allt som lämnas i ReTuna-containrarna skickas vidare till ReTuna Återbruksgalleria där det tas emot och fördelas till de 14 olika återbrukande butikerna som verkar i gallerian. Genom renovering, reparation och kreativt återbruk får dina använda saker nytt liv och kan säljas vidare. På så sätt tar vi vara på jordens resurser.