Turlista för slamtömning

 Aviserad tömning

Slamavskiljare har schemalagd tömning och aviseras i god tid innan det är dags för tömning. Tömningen utförs under aviserad vecka och är inte knuten till någon bestämd veckodag.

Budad tömning

Septitankar töms efter beställning. Beställning ska göras senast 15:00 dagen innan tömning för aktuellt område. För områden med tömning på måndagar kan beställning göras fram till 09:00 på måndagen.

Ordinarie hämtningsdagar per område
Måndag Björsund
Helgarö
Vik
Fogdö
Vansö
Tisdag Mariefred
Edsala
Hästnäs
Viggeby
Läggesta
Hedlandet
Karlstorp
Onsdag Toresund
Edeby
Herresta
Ytterselö
Husby
Tuna
Nällsta
Norrtorp
Överselö
Håsta
Torsdag Tosterö
Aspö
Oknö
Morrarö
Logarn
Brunnsåker
Fredag Strängnäs
Djupvik
Lundby
Härad
Länna
Malmby
Åkers Styckebruk

Priser för slamtömning

Här ser du de vanligaste priserna för slamtömning.

""

Råd och regler för slamtömning

Läs mer om slamtömning och vad du ska tänka på innan vi kommer till dig.