Frågor och svar om slamtömning

Här har vi samlat de vanligaste frågorna och svaren om slamtömning.

Beställ slamtömning

Slamavskiljare och minireningsverk töms på schema, men går att buda utöver det. Tömning av slutna tankar måste alltid beställas.