Pris för transport

Pris för transport av jorden

Transport av säckar 1 säck 2 säckar och uppåt
Transport, zon 1 * 576 kr/st 144 kr/st
Transport, zon 2 ** 720 kr/st 180 kr/st
Transport, zon 3 *** 1008 kr/st 253 kr/st
     
Transport av jord i lösvikt  
Transport, zon 1 * 1225 kr/st
Transport, zon 2 ** 1441 kr/st
Transport, zon 3 *** 1729 kr/st
   

* Zon 1: Härad och närliggande områden
** Zon 2: Centrala Strängnäs och Abborrberget
*** Zon 3: Mariefred, Åkers Styckebruk, Länna, Stallarholmen och Sanda