Pris för transport

Pris för transport av jorden

Transport av säckar 1 säck 2 säckar och uppåt
Transport, zon 1 * 524 kr/st 131 kr/st
Transport, zon 2 ** 655 kr/st 164 kr/st
Transport, zon 3 *** 917 kr/st 230 kr/st
     
Transport av jord i lösvikt  
Transport, zon 1 * 1114 kr/st
Transport, zon 2 ** 1310 kr/st
Transport, zon 3 *** 1572 kr/st
   

* Zon 1: Härad och närliggande områden
** Zon 2: Centrala Strängnäs och Abborrberget
*** Zon 3: Mariefred, Åkers Styckebruk, Länna, Stallarholmen och Sanda