Lasta containern rätt

Tips för dig som ska hyra en container eller ett flak.

Placering och last
 • Lasta containern jämnt. Sprid ut tunga föremål så att containern har god jämvikt.
 • Containrar/flak bör ha 6 meters avstånd till byggnad pga brandrisk.
 • Fyll containern högst till dess övre kant. Vår personal har rätt att neka hämtning om containern är överlastad.
 • Håll minst en meter runt containern fri från hindrande föremål samt från föremål som vår personal kan snubbla eller trampa snett på. Snö- och halkbekämpa runt containern vid behov.
 • Vägen ska klara en tung lastbil och vara minst 3 m bred. Fri höjd på 4,5 m och 10 m fri yta framför containern.
 • Om containern ska stå på allmän plats eller utanför din privata tomt behövs tillstånd. Tillståndsansökan görs hos Polismyndigheten i Eskilstuna och vi vill ha en kopia på tillståndet.
 • Tänk på att beställaren är ansvarig för allt som läggs i containern under hela hyresperioden. Kontrollera att ingen obehörig lagt något innan containern tas bort. Vid felsortering debiteras en felsorteringsavgift.
Det här får du inte kasta

Tänk på att du att du inte får kasta vissa saker i en container eller ett flak: 

 • Hushållsavfall – avser ex köksavfall
 • Farligt avfall
  • Asbest- från ex byggskivor, takskivor, rörisolering.
  • Elektronik, Allting med sladd, batterier eller solceller
  • Kyl, frys
  • Ljuskällor, Ex Lysrör, lågenergilampor, glödlampor
  • Målarfärg, kemikalier, lösningsmedel, spillolja
  • Tryckimpregnerat trä, ofta från altandäck

 

Du kan beställa container för dessa fraktioner:

 • Bygg- och rivningsavfall
 • Grovavfall
 • Brännbart
 • Behandlat trä
 • Obehandlat trä
 • Tryckimpregnerat trä
 • Konstruktionsmaterial, mindre än 40x40 cm
 • Konstruktionsmaterial, större än 40x40 cm
 • Utsorterat deponiavfall
 • Osorterat
Vit container.

Beställ veckocontainer

Behöver du bli av med en stor mängd avfall? Beställ en container av oss.

Kvinna som slänger frukt i trädgårdskärl

Beställ ett trädgårdskärl

Du fyller, vi tömmer – enklare kan det inte bli.

Personal i arbetskläder som plockar upp farligt avfall ur miljöboxen.

Miljöbox Villa - sortera farligt avfall

Miljöboxen gör det enkelt för dig att hantera ditt farliga avfall.

""

Våra återvinningscentraler

Se öppettider för våra återvinningscentraler och läs mer om Kvitten och Läggesta.