Så lastar du containern på rätt sätt

Läs igenom våra råd och regler innan du beställer container eller flak. Om du har funderingar är du välkommen att kontakta vår kundservice.

  • Lasta containern jämnt. Sprid ut tunga föremål så att containern har god jämvikt.
  • Placera containern eller flaket med sex meters avstånd till byggnad, på grund av brandrisk.
  • Fyll containern som högst till dess övre kant. Vår personal har rätt att neka hämtning om containern är överlastad.
  • Håll minst en meter runt containern fri från hindrande föremål samt från föremål som vår personal kan snubbla eller trampa snett på.
  • Snö- och halkbekämpa runt containern genom att skotta och sanda vid behov. Vi försöker alltid att tömma containern, men om tömningen inte går att genomföra på grund av snö och isbildning kan du komma att debiteras en bomkörningsavgift. 
  • Vägen ska klara av tung lastbil och vara minst tre meter bred. Fri höjd på fyra och en halv meter och tio meter fri yta framför containern.
  • Om containern ska stå på allmän plats eller utanför din privata tomt behövs tillstånd. Tillståndsansökan görs hos Polismyndigheten i Strängnäs. Skicka en kopia på tillståndet till oss.
  • Kontrollera att ingen obehörig har lagt i något innan containern tas bort. Beställaren är ansvarig för allt som läggs i containern under hela hyresperioden. Vid felsortering debiteras en felsorteringsavgift.
  • Släng inte farligt avfall eller hushållsavfall i containern. Läs mer om detta i avfallsguiden för container.
  •  

Avfallsguide för container

I avfallsguiden hittar du information om vad du får respektive inte får slänga i din container.

Beställ veckocontainer

Behöver du bli av med en stor mängd avfall? Beställ en container av oss.

Ett brunt trädgårdskärl som står i en grönskande trädgård.

Beställ ett trädgårdskärl

Du fyller, vi tömmer – enklare kan det inte bli.

Personal i arbetskläder som plockar upp farligt avfall ur miljöboxen.

Miljöbox Villa - sortera farligt avfall

Miljöboxen gör det enkelt för dig att hantera ditt farliga avfall.

Entré Kvitten återvinningscentral

Våra återvinningscentraler

Se öppettider för våra återvinningscentraler och läs mer om Kvitten och Läggesta.

Trasig stol

Vad räknas som grovavfall?

Grovavfall är sådant avfall som uppkommer i hemmet men som inte passar att slänga i hushållsavfallet.