Priser för slamtömning 2018

 

 Storlek1 m32 m33 m34 m35 m3
Slamavskiljare, enskilda brunnar och minireningsverk 732 kr 899 kr 1 169 kr 1 321 kr 1 659 kr
Slutna tankar 899 kr 1 067 kr 1 320 kr 1 472 kr 1 810 kr
           
  Storlek6 m37 m3 8 m39 m3  
Slamavskiljare, enskilda brunnar och minireningsverk 1 811 kr 2 213 kr 2 365 kr 2 517 kr  
Slutna tankar 1 962 kr 2 364 kr 2 516 kr 2 668 kr  
           

 

Tömning av slamavskiljare, enskilda brunnar och slutna tankar >9 kbm 289 kr/kbm
     

 

Tömning bajamaja 3 000 kr/st

Hämtning av säck filtermaterial från fosforfälla <500 kg*

1 500 kr

Hämtning av säck filtermaterial från fosforfälla >500 kg*

1 700 kr

Hämtning i lösvikt <1 kubik

2 430 kr
   

 *Materialet ska placeras åtkomligt och vara lastbart för en kranbil

 

Bomkörningsavgift

Om slambrunnen inte är tillgänglig och vi tvingas lämna platsen utan att ha kunnat utföra slamtömningen kan du komma att faktureras en bomkörningsavgift. För att undvika avgiften, se till att förbereda runt om din slambrunn samt vägen fram till den. Läs våra råd och regler för slamtömning.

Bomkörningsavgift 589 kr
   

 

Arbetsmiljöavgift
I den ordinarie avgiften ingår 0-10 dragmeter

Om chauffören måste dra slangen längre än 10 meter tillkommer det en arbetsmiljöavgift. Hur stor avgiften blir är beroende på hur långt slangen måste dras.

1 tillägg per tömning 300 kr
   

 

Dragmeter Tillägg per tömning
10,1–20 1 tillägg
20,1–30 2 tillägg
30,1–40 6 tillägg
40,1–50 8 tillägg
50,1–60 12 tillägg
   
Lock som väger mer än 25 kg* 1 tillägg
   

*Inga nya abonnemang tecknas för sådana hämtställen

Se hela renhållningstaxan

Här kan du ladda ner och läsa den fullständiga renhållningstaxan 2019.

""

Råd och regler för slamtömning

Läs mer om slamtömning och vad du ska tänka på innan vi kommer till dig.

Medarbetare i kundservice hjälper kund vid disk.

Vill du göra en beställning?

Om du vill beställa en produkt eller beställa hämtning av avfall, kontakta vår kundservice på nummer 0152-460 50