Priser för hämtning av latrin 2018

Här kan du se de vanligaste priserna för hämtning av latrin. För att se fullständiga priser, ladda ner "Renhållningstaxa för latrin".

Hämtning av latrin

Avgift i kr per behållare och säsong

TjänstPris
Hämtning av behållare med påsatt lock utanför toaletten 4 ggr/säsong 2 000 kr
Hämtning av behållare som lämnas med påsatt lock på avtalad plats max 2 m från körbar väg, 4 ggr/säsong

1 600 kr

Extra tjänster latrin

Felsorteringsavgift per gång vid felaktigt innehåll

300 kr
Tillägg för extra behållare vid ordinarie hämtning utanför toaletten 500 kr
Tillägg för extra behållare vid ordinarie hämtning på avtalad plats max 2 m från körbar väg 400 kr
Extra hämtning av behållare inom 7 arbetsdagar från beställning* 800 kr

*Gäller ej Ringsö

Se hela renhållningstaxan

Här kan du ladda ner och läsa den fullständiga renhållningstaxan 2019.

""

Latrinhämtning

Har du utedass? Vi tömmer din latrin.

Medarbetare i kundservice hjälper kund vid disk.

Kontakta kundservice

Du är alltid välkommen att besöka oss eller ringa våra kundservice.