Priser för hämtning av hushållsavfall 2018

Taxan uppdateras år 2018 och gäller från och med 1 januari. Uppdateringen innebär en omfördelning mellan fasta och rörliga kostnader. Syftet är att gynna källsortering och ge våra kunder större möjligheter att påverka sin renhållningstaxa genom att sortera och minska sitt avfall. Den nya taxekonstruktionen betyder inte någon kostnadsökning för hela kundkollektivet. Här kan du se de vanligaste priserna för återvinning.

  • Färgsortering innebär att du sorterar ditt hushållsavfall, matavfall, tidningar och förpackningar i olika färgade påsar. Ditt avfall går till återvinning.
  • Osorterat avfall innebär att du inte sorterar alls, ditt avfall går då till förbränning och en miljöavgift tillkommer i ditt abonnemang.
  • Nytt för 2018 är att samtliga 140 liters-kärl succesivt kommer att bytas ut till 190 liters-kärl. Anledningen är att de inte fungerar med våra sopbilar. Kärlen är instabila och faller lätt omkull vid tömning.

 

Färgsortering i 2 eller fler fraktioner
Kärlstorlek190 liter370 liter
26 hämtningar/år 1 156 kr 2 141 kr
Fast avgift 1 093 kr 1 093 kr
 Totalt  2 249 kr  3 234 kr
     

 

Osorterat avfall
Kärlstorlek190 liter370 liter
26 hämtningar/år 1 156 kr 2 141 kr
Miljöavgift 3 000 kr 6 000 kr
Fast avgift 1 093 kr 1 093 kr
 Totalt  5 249 kr  9 234 kr
     

 

Extra tjänster
Extra hämtning, sorterat avfall* 488 kr
Extra hämtning, osorterat avfall* 744 kr
Kärl med låsbart lock** 150 kr
   

*Inom fem arbetsdagar från beställning
**Endast lås monterade av SEVAB

 

Avgifter
Avgift i kr per kärl och hämtning
Tömning av överfullt kärl, 190 l* 100 kr
Tömning av överfullt kärl, 370 l* 200 kr
Felsorteringsavgift** 200 kr
   

*Avgiften tas ut pga arbetsmiljöskäl och olägenheter som nedskräpning/spill samt att det är en större volym än avtalat
**Avgift som tas ut vid felaktigt sorterat avfall eller löst avfall i kärl.

 

Säsongshämtning av hushållsavfall, Färgsortering i 2 eller fler fraktioner

 Hämtningsintervall 15 april till 30 september, totalt 12 hämtningar.

Kärlstorlek190 liter370 liter
12 hämtningar/år 567 kr 1 149 kr
Fast avgift 878 kr 878 kr
 Totalt  1 445 kr  2 027 kr
     
 
Säsongshämtning av hushållsavfall, Osorterat avfall
Kärlstorlek190 liter370 liter
12 hämtningar/år 567 kr 1 149 kr
Miljöavgift 1 500 kr 3 000 kr
Fast avgift 878 kr 878 kr
Totalt  2 945 kr  5 027 kr
     

Se hela renhållningstaxan

Här kan du ladda ner och läsa den fullständiga renhållningstaxan 2019.