Priser för återvinning

Här kan du se utdrag ur renhållningstaxan på våra vanligaste tjänster. Här kan du även ladda ner och se renhållningstaxan i sin helhet.

Priser för hämtning av hushållsavfall

Här ser du de vanligaste priserna för hämtning av hushållsavfall.

Priser för slamtömning

Här ser du de vanligaste priserna för slamtömning.

Priser för hämtning av latrin

Här kan du se de vanligaste priserna för hämtning av latrin.

Ikon för kundservice

Kontakta kundservice

Har du frågor kring din faktura? Vill du anmäla att du ska flytta? Vi svarar på dina frågor.

Ikon för återvinning

Sortera rätt med sorteringsguiden

Med vår sorteringsguide får du snabbt och enkelt veta hur du ska sortera och återvinna ditt avfall.