Egna rapporter

Nedanstående rapporter finns att välja här under egna rapporter.

Energistatistikrapport

Energistatistikrapporten når du direkt från översikten på egna rapportern. Du måste stå på års-nivå för att rapporterna ska vara valbara till höger. Rapporten visar en sammanställning över din förbrukning jämfört med året innan. Rapporten visar både diagram och tabell med förbrukningsvärden (inkluderat % skillnader mot föregående år).

Exempel Energistatistikrapport 

Budgetrapport

Budgetrapporten når du direkt från översikten på egna rapportern. Du måste stå på års-nivå för att rapporterna ska vara valbara till höger. Budgetrapporten kräver att du har matat in prisuppgifter själv för den specifika anläggningen. Dessa siffror jämförs sedan med de fakturerade och presenteras i rapporten.

Exempel Budgetrapport 

Rådataexport

Rådataexporten når du direkt från översikten och sedan nere till höger, välj här om du vill exportera som Text eller till Microsoft Excel och vilken nivå som ska exporteras.

Det går att exportera på en specifik anläggning eller en grupp.

Rådata

Exempel Rådataexport 

Hög/Låglastrapport (Endast kunder med TIM-värden)

Hög/Lågrastrapport finns endast tillgänglig för kunder som har TIM-mätta anläggningar. För att nå rapporten måste du gå ner till nivå "Dag" i Exportalternativ till höger. Rapporten visar sen en fördelning av din förbrukning på Höglast (6-22) och låglast (övrig tid).

Exempel Hög/låglastrapport