Anläggningar och avtal

Här hittar du en förklaring över hur avtalen är uppbyggda för våra olika nyttigheter. Förklaringen är främst för privatpersoner. Har du som företagskund ett annat avtal som inte redovisas här kan du kontakta kundcenter för en beskrivning av avtalet. Alla priser på Mina sidor visas inklusive moms.

Här ser du vad som ingår i respektive avtal

EL

På nyttigheten el finns nätavtal och handelsavtal.

Nätavtal

På nätavtalet finner du nedanstående information. Nätavtalet består av en fast årsavgift som är baserad på din säkring samt en elöverföringskostnad.

Nätavtal El

Handelsavtal

Har du ett handelsavtal med Eskilstuna Energi och Miljö Försäljning AB ser handelsavtalet ut likt nedan. Handelsavtalet består av en fast årskostnad, förbrukningskostnad samt energiskatt.

Handelsavtal

Fjärrvärme

På nyttigheten fjärrvärme finns distributionsavtal och serviceavtal.

Distributionsavtal

Detta är leveransavtalet på att vi levererar fjärrvärme till din fastighet. Distributionsavtalet består av en fast årsavgift samt en energikostnad som räknas ut baserat på din förbrukning.

Distributionsavtal Fjv

Serviceavtal

Har du valt ett serviceavtal till din fjärrvärmeanläggning ser det ut likt nedan. Priset på serviceavtalet skiljer beroende på åldern på din fjärrvärmecentral. Läs mer om det här.

Serviceavtal

Stadsnät

Serviceavtal bredband

På stadsnät debiterar vi en fast nätavgift.

Vatten och Avlopp

På nyttigheten vatten och avlopp finns distributionsavtal.

Distributionsavtal

Detta är leveransavtalet på att vi levererar vatten och avlopp till din fastighet. Distributionsavtalet består av en fast avgift som är baserad på din förbrukning samt en förbrukningsavgift

Distributionsavtal VA

Återvinning/Miljötjänster

På återvinning är nedanstående de vanligaste avtalen.

Hushållsavfall färgsortering

Hushållsavfallet består av två delar, en fast grundavgift samt en avgift som är baserad på din sortering.

Hushållsavfall färg

Trädgårdsavfall

Trädgårdsavfallet debiterar vi per säsong. Tidigare har vi debiterat hela årsavgiften en gång per år men nu kommer du att betala en månadskostnad varje månad under säsong. Det innebär att priset på Mina sidor enbart visas under den säsong det är aktivt.

Latrin

På latrin visas enbart priset under den säsong det är aktivt.

Latrin