Rapportcenter - jämföra förbrukning

Här kan du på ett enkelt sätt jämför din förbrukning mellan olika perioder. Förbrukningen kan du jämföra i nivåerna År/Månad/Dag. Har du en timmätt anläggning kan du även jämföra per timme.

Välj uppe till vänster vilka år som ska jämföras, här kan du exempelvis jämföra 2014 med 2015.

I diagrammet kan du gå från år ner till mer detaljerad redovisning genom att klicka på förbrukningsstaplarna. För att gå upp i nivå igen klicka bara på 2015 eller på År som visas i exemplet nedan.

Rapport jämföra förbrukning