Mina anläggningar

Här summeras den totala förbrukningen från alla dina anläggningar.

Du hittar alla anläggningar som är registrerade på ditt kundnummer till vänster i trädstrukturen. När du står på rubriken Mina anläggningar summerar den totalen av alla underliggande anläggningar. Vill de se sammfattade förbrukningen för en specifik anläggning klickar du på + och markerar just den anläggningen.

 

Mina anläggningar

Förklaring diagram

Diagrammet visar den totala förbrukningen för alla eller markerad anläggningutifrån anläggningsträdet till vänster. Diagrammet visar enbart en jämförelse över nyttigheter som mäts på samma sätt (exempelvis kWh). Därav visas vattnet inte tillsammans med el och fjärrvärme.

Översikt mina anläggningar

  1. Håller du muspekaren över en diagramstapel ser du den totala förbrukningen för det året.
  2. Årsstapeln visar uppdelat hur förbrukningen varit under året för de olika nyttigheterna. I exemplet ovan ser man tydligt att fjärrvärmen står för cirka 90 % av den totala förbrukningen under markerat år. För att gå från år ner till månadsredovisning tryck på stapeln i diagrammet. Då visas varje månad för aktuellt år. Du kan därefter gå ner till dag och om anläggningen är timmätt kan du även se förbrukningen per timme.
  3. Tryck på en av nyttigheterna för att tända/släcka den nyttigheten i diagrammet. Vill du enbart se fjärrvärme trycker du bara bort el och vice versa.