Min elanvändning

Under Översikt - El redovisas din elanvändning.

 

  1. Barometern visar en jämförelse över aktuell period jämfört med samma period föregående år.
  2. Lägsta värde: Visar den lägsta förbrukningen för aktuell period. Här ser du vilken förbrukning det är samt vilken dag i månaden du hade den lägsta förbrukningen på.
  3. Högsta värde: Visar den högsta förbrukningen för aktuell period. Här ser du vilken förbrukning det är samt vilken dag i månaden du hade den lägsta förbrukningen på.
  4. Medelvärde: Visar medelförbrukningen för aktuell period.
  5. Nivå: Visar i vilken nivå (år/månad/dag/timme) du befinner dig i diagrammet. I exemplet nedan är det dagsnivå vilket betyder att alla månadens dagar visas i diagrammet. Du kan hela tiden gå upp en nivå genom att i detta fall trycka på År eller 2015.
  6. Förbrukningsdiagram: Visar förbrukningen för aktuell period. Du kan klicka på en diagramstapel för att gå ner till nästa nivå.