Välkommen till Energikollen - hjälpsidor!

Med Energikollen är det enkelt att ha stenkoll på sin användning.

Du kommer till Energikollen genom att logga in på Mina sidor och därefter välja alternativet Energikollen i menyöversikten på startsidan.

Vi utvecklar Energikollen kontinuerligt så vi kommer inom kort att erbjuda ännu fler abonnemang och funktioner.

Hjälpsidor

Här hittar du information om vilka funktioner du kan ta del av i Energikollen.

Mina anläggningar

Här summeras den totala förbrukningen från alla dina anläggningar.

Min elanvändning

Under Översikt - El redovisas din elanvändning.

Min fjärrvärmeförbrukning

Under Översikt - Fjärrvärme redovisas din fjärrvärmeförbrukning.

händer som tvättas under rinnande vatten.

Min vattenförbrukning

Under Översikt - Vatten redovisas din vattenförbrukning.

Rapportcenter - jämföra förbrukning

Jämför din förbrukning mellan olika perioder på ett enkelt sätt.