Påminnelser och larm

Få både koll och kontroll på förbrukningen på dina anläggningar genom att sätta in larm och påminnelser som skickas direkt till dig när din förbrukning överstiger det värdet du har ställt in.

Lägg in påminnelse

Bilden nedan visar ett exempel på hur du ställer in ett larm för en anläggning. Larmet nedan visar ett dagslarm på nyttigheten fjärrvärme där ett larm kommer att genereras om förbrukningen är under 10 kWh eller över 100 kWh.

Påminnelser

Fullständing guide till hur du lägger in ett larm. 

Påminnelser via E-post

Du kan välja tre olika nivåer av påminnelser: timvärdespåminnelse, dagspåminnelse eller månadspåminnelse. Exemplet nedan visar hur mailet ser ut om du har ställt in att få ett larm så fort din förbrukning på en dag överstiger 10 kWh. Du kommer att få mailen cirka klockan 18:00 varje dag och då visas gårdagens förbrukning. Tiden är inställd så för att systemet ska ha hunnit bearbeta mätvärdet från föregående dag.

Hej!
Detta mail är skickat till dig eftersom ditt alarm för (din anläggning) uppnåddes.
Adress
Alarm namn: Dagsnotis FJV - Det du valt att namsätta larmet som
Nyttighet: Fjärrvärme
Alarmtyp: Alarm Energi
Intervall: Dag
Gränsvärde: 10 kWh
2016-04-30

Faktisk förbrukning: 78.000 kWh