Min vattenförbrukning

Under Översikt - Vatten redovisas din vattenförbrukning.

Översikt Vatten

  1. Barometern visar en jämförelse över aktuell period jämfört med samma period föregående år.
  2. Lägsta värde: Visar den lägsta förbrukningen för aktuell period. Här ser du vilken förbrukning det är samt vilken dag i månaden du hade den lägsta förbrukningen på.
  3. Högsta värde: Visar den högsta förbrukningen för aktuell period. Här ser du vilken förbrukning det är samt vilken dag i månaden du hade den lägsta förbrukningen på.
  4. Medelvärde: Visar medelförbrukningen för aktuell period.
  5. Här kan du markera valfri funktion för att få med det i diagrammet.
  6. Nivå: Visar i vilken nivå (år/månad/dag/timme) du befinner dig i diagrammet. I exemplet nedan är det månadsnivå vilket betyder att alla årets månader visas i diagrammet. Du kan hela tiden gå upp en nivå genom att i detta fall trycka på År.