Mina anläggningar

Här summeras den totala förbrukningen från alla dina anläggningar.

Du hittar alla anläggningar som är registrerade på ditt kundnummer till vänster i trädstrukturen. Överst kan du söka fram en specifik anläggning via sökrutan för att komma direkt till den.

När du står på rubriken Mina anläggningar summerar den totalen av alla underliggande anläggningar eller grupper som du har byggt upp. Om du istället ställer dig på en grupp så visas den totala förbrukningen för just den gruppens underliggande anläggningar.

Översikt anläggningar

Förklaring diagram - Konsumtion

Diagrammet visar den totala förbrukningen för alla eller markerad anläggning/grupp utifrån anläggningsträdet till vänster. Diagrammet visar enbart en jämförelse över nyttigheter som mäts på samma sätt (exempelvis kWh). Därav visas vattnet inte tillsammans med el och fjärrvärme.

Energikollen översikt

  1. Här markerar du om du vill visa förbrukning (konsumtion) eller fakturerade belopp i staplarna.
  2. Förklaringsrutan visas när du för muspekaren över stapeln (eller trycker på den en gång om du har en läsplatta/mobil enhet). Där visas tydligt uppdelningen över varje nyttighet och den totala förbrukningen.
  3. Årsstapeln visar uppdelat hur förbrukningen varit under året för de olika nyttigheterna. I exemplet ovan ser man tydligt att fjärrvärmen står för den större delen av den totala förbrukningen under markerat år. För att gå från år ner till månadsredovisning tryck på stapeln i diagrammet. Då visas varje månad för aktuellt år. Du kan därefter gå ner till dag och om anläggningen är timmätt kan du även se förbrukningen per timme.
  4. Tryck på en av nyttigheterna för att tända/släcka den nyttigheten i diagrammet. Vill du enbart se fjärrvärme trycker du bara bort El och vice versa.

Förklaring diagram - Fakturerade belopp

Diagrammet visar det totalt fakturerade beloppet för en grupp av anläggningar eller en specifik anläggning.

Fakturerade belopp

  1. Här markerar du om du vill visa förbrukning (konsumtion) eller fakturerade belopp i staplarna.
  2. Förklaringsrutan visas när du för muspekaren över stapeln (eller trycker på den en gång om du har en läsplatta/mobil enhet). Där visas tydligt uppdelningen över varje nyttighet och det totala fakturerade beloppet.
  3. Årsstapeln visar uppdelat hur det fakturerade beloppet varit under året för de olika nyttigheterna. I exemplet ovan ser man tydligt att fjärrvärmen står för den större delen av den totala förbrukningen under markerad månad. Fakturerade belopp kan enbart visas per månad med en start 2015-03-01.
  4. Tryck på en av nyttigheterna/momsen för att tända/släcka den i diagrammet. Vill du enbart se fjärrvärme trycker du bort El, Vatten och Moms.