Min fjärrvärmeförbrukning

Under Översikt - Fjärrvärme redovisas din fjärrvärmeförbrukning.

Översikt Fjärrvärme

  1. Barometern visar en jämförelse över aktuell period jämfört med samma period föregående år.
  2. Lägsta värde: Visar den lägsta förbrukningen för aktuell period. Här ser du vilken förbrukning det är samt vilken dag i månaden du hade den lägsta förbrukningen på.
  3. Högsta värde: Visar den högsta förbrukningen för aktuell period. Här ser du vilken förbrukning det är samt vilken dag i månaden du hade den lägsta förbrukningen på.
  4. Medelvärde: Visar medelförbrukningen för aktuell period.
  5. Visa helgdagar/visa veckoslut: Genom att bocka i visa helgdagar/visa veckoslut får diagrammet en annan färg de dagarna det är helg och helgdag därav kan du snabbt se varför en förbrukning var hög respektive låg en specifik dag.
  6. Utomhustemperatur - genom att markera denna ser du vilket temperatur det var den aktuella perioden. Temperaturerna kommer från fyra olika väderstationer. Eskilstuna är satt som standard men du byta väderstation under Administration - Av anläggningar. 
  7. Graddagskorrigerade värden. Fyller du i denna visas grafen för graddagskorrigerade värden. Här jämförs din förbrukning med hur det hade sett ut om temperaturen hade varit likt ett normalår (1981).
  8. Nivå: Visar i vilken nivå (år/månad/dag/timme) du befinner dig i diagrammet. I exemplet nedan är det dagsnivå vilket betyder att alla månadens dagar visas i diagrammet. Du kan hela tiden gå upp en nivå genom att i detta fall trycka på År eller 2015.