Administrera anläggningsgrupper

Här kan du skapa anläggningsgrupper som innehåller flera anläggningar eller leveranspunkter. En anläggning motsvarar en fastighet och en leveranspunkt är exempelvis en el-tjänst på en adress.

Anläggningsgrupper

  1. Gruppens namn. Det är detta som kommer att synas under mina anläggningar i vänstermenyn och i rapporter.
  2. Välj om gruppen ska innehålla anläggningar eller leveranspunkter.
  3. Ställ dig i rutan så kommer förslag visas på anläggningar/leveranspunkter att lägga in i gruppen. Lägg till en ny genom att trycka på den i rull-listan.
  4. Knyt en specifik användare till en grupp genom att ställa dig på rutan "Sök användare..". På det viset kan du knyta exempelvis en fastighetsskötare till en specifik fastighet som han/hon är ansvarig för.