Solceller på tak.

Mikroproduktion

När du har bestämt dig för att installera en elproduktionsanläggning behöver din elinstallatör göra en föranmälan till oss. Här beskriver vi processen från start till slut från vårt perspektiv

En mikroproduktionsanläggning ska inte bara hanteras av ägaren och installatören utan vid behov även av våra elmontörer. Förutom säkerheten är det också viktigt att andra elanvändare i nätet inte påverkas negativt av det som sker i anläggningen. Här avser vi att benämna några av de krav som gäller.

Processen
  • En föranmälan genomförs av elinstallatören, via Elsmart, om att ansluta en ny produktionsanläggning i vårt nät. Om du som kund vill ha ett preliminärt förhandsbesked om huruvida det skulle innebära merkostnader i tillägg av en produktionsanläggning till ditt abonnemang så går det bra att kontakta oss först för en preliminär uppskattning.
  • Efter en godkänd föranmälan lämnas det en eventuell offert (ifall förstärkningar krävs) från oss, annars endast ett formellt installationsmedgivande.
  • Bygget kan starta! Elinstallatören ser till att de tekniska villkoren uppfylls men det är under anläggningsinnehavarens ansvar att detta följs. Se till att det finns dokumentation om funktionsvärden och provtagningar på dessa.
  • Före driftsättning ska funktionsprover utförts på anläggningen och en färdiganmälan från elinstallatören ska ha inkommit till oss.
  • Anläggningen driftsätts. OBS! driftsättning före anmält idriftsättningsdatum är av elsäkerhetsskäl inte tillåtet.

 

Ersättningsformer

Din överskottsel som du matar in i nätet har du möjligheten att få ersättning för på flera olika sätt

  • Nätnytta 6 öre/kWh (exkl. moms) från SEVAB Nät.
  • Skattereduktion 60 öre/kWh som skattelättnad på din nästa inkomstdeklaration.
  • Elhandel Teckna avtal med en elhandlare som köper din överskottsel. 
  • Elcertifikat  För varje 1000 kilowattimmar (kWh) förnybar el som du producerar ger ett elcertifikat, som du sedan kan sälja till ett elhandelsbolag. För att du ska kunna sälja elcertifikat krävs en godkänd anläggning för produktion av förnybar el och att du rapporterar din elproduktion till Energimyndigheten.

Ersättning för nätnytta och inrapportering av underlag för skattereduktion sköts automatiskt så fort du är registrerad hos oss som mikroproducent. Upprätta avtal med en elhandlare samt ansöka om och sälja elcertifikat sköter du själv.

Moms eller inte?

På Skatteverkets webbplats ligger nu reglerna för momsbefrielse, som gäller från den 1 januari 2017. Reglerna syftar till att minska den administrativa bördan för de minsta företagen och att underlätta för privatpersoners försäljning av överskottsel från mikroproduktion, till exempel solceller. Du som är etablerad i Sverige är befriad från moms om du har en försäljning på högst 30 000 kronor under ett beskattningsår.

Solceller på tak.

Vill du bli mikroproducent?

Anslut din solcellsanläggning till elnätet och bli så kallad mikroproducent. Då kan du sälja din överskottsel till oss.

Solceller på tak.

Kom igång med solceller

Är du intresserad av att installera solceller? Vår samarbetspartner Energiengagemang hjälper dig gärna.

Vill du ha personlig hjälp?

Vi hjälper dig att hitta de bästa lösningarna för just ditt företag. Kontakta gärna en av våra säljare.

Solceller på tak.

Tekniska villkor

Som mikroproducent är det en hel del lagkrav och bestämmelser att tänka på.