""

Vi fixar kärlen till ditt event

För att hålla gatorna rena är det viktigt att det är enkelt för besökarna på ditt event att bli av med sitt skräp. Utöver att slänga restavfall kan du även beställa full sortering av oss och låta dina besökare sortera matavfall, pappers-, plast- och metallförpackningar på ditt event.

Såhär funkar det

När du gör en beställning kommer vi överens om tid och plats när vi ska leverera och hämta hem eventkärlen till ditt event. Du kommer att få med beachflaggor som du kan ställa upp där du placerar kärlen, och du kommer att få med säckar som du ska montera i kärlen. När eventet är över kommer vi och hämtar kärlen och säckarna.

Rabatt när det blir rätt sorterat

Vi tycker att det ska löna sig även ekonomiskt när man gör någonting bra för miljön. Därför ger vi dig i efterhand 60 % rabatt på varje kärl som innehåller helt rätt sorterat material.

Tänk på det här:

• Någon måste finnas på plats och ta emot kärlen när vi levererar dem.
• Du kommer att få med en rulle med säckar, montera en säck i varje kärl.
• Säckarna i kärlen får inte överfyllas, de måste gå att knyta ihop. Vi kan tyvärr inte ta med oss överfulla säckar.
• Det är ditt ansvar att städa och hålla rent runt kärlen så länge eventet pågår.
• När eventet är över och vi ska hämta kärlen, se till att kärlen står på överenskommen plats till den tid vi kommit överens om. Om kärlen inte finns på plats när vi ska hämta dem kommer vi att ta ut en avgift enligt gällande prislista
för eventkärl.