Fastighetsnära insamling

Det finns många bra anledningar att ha sortering i din fastighet. Till exempel att dina kostnader för avfallshantering kan bli lägre, du gör en stor insats för miljön och du ger dina boende en eftertraktad service. Bra, eller hur?

Vi hjälper dig att hitta den bästa sorteringslösningen för just din fastighet. Genom att teckna ett avtal med oss kan du sänka dina kostnader och förenkla din hantering.

Vilken sortering vill du erbjuda dina boende?

Fastighetsnära insamling (FNI) innebär att hushållsavfall, matavfall, förpackningar och tidningar sorteras nära bostaden. Du kan erbjuda dina boende sortering i kärl eller sortering med färgsorteringspåsar. 

Bra samarbete för bra sortering

Vi levererar kärlen, hämtar det sorterade materialet och lämnar det till återvinning. Vi tillhandahåller även dekaler och sorteringsinformation att sätta upp i sorteringsrummet, samt sorteringsguider som du kan ge till dina boenden. Som fastighetsägare är du ansvarig för att de som bor i din fastighet sorterar rätt och att sorteringsrummet är i sådant skick att vi kan tömma kärlen. Till exempel att kärlen inte är överfulla. Vi förstår att det inte alltid är enkelt, men vi hjälper dig att hitta åtgärder för en välfungerande sortering. 

Få en kostnadsfri offert

Tveka inte att kontakta oss om du vill ha mer information eller boka ett kostnadsfritt besök av en säljare, eller få en offert av oss. Tillsammans ser vi över hur din ­avfallshantering ser ut idag, därefter kommer vi med ett förslag på hur vi kan göra för att utöka sorteringen i din fastighet.

 
Gröna avfallskärl i ett sorteringsrum.

Sortera avfall i kärl

När dina hyresgäster sorterar avfall i kärl kan du erbjuda full sortering av alla avfallsslag.

Sortera avfall med färgsorteringspåsar

Gör det enkelt för dina kunder att sortera sina förpackningar, tidningar och hushållsavfall direkt i olika färgade påsar i hemmet.

Tips för hur du kan spara pengar genom att förbättra fastighetens sortering

Vi har utfört pilottester för att undersöka vilka insatser som ökar sorteringen av avfall i en fastighet. Här har vi samlat tips och råd för vad du kan göra.

En grön påse med matavfall som knutits ihop med dubbelknut.

Öka sorteringen av matavfall med den gröna påsen

Att låta hyresgäster sortera matavfall med gröna påsar har visat sig öka matavfallssorteringen med över 100 procent. Läs mer och beställ här.

""

Ladda ner sorteringsinformation

Hjälp dina kunder att sortera! Här kan du ladda ner sorteringsinformation.

Vill du ha personlig hjälp?

Vi hjälper dig att hitta de bästa lösningarna för just ditt företag. Kontakta gärna en av våra säljare.