OK

Återvinningscentraler

Kvitten

Ordinarie öppettider:Flygfoto över återvinningscentralen Kvitten

 
Måndag 07:00 – 19:00
Tisdag 07:00 – 16:00
Onsdag 07:00 – 19:00
Torsdag 07:00 – 16:00
Fredag 07:00 – 16:00
Söndag 10:00 – 14:00

 

(Öppettider för företag
Måndag-fredag 7-12, 13-16)

 

Läggesta

Ordinarie öppettider:Flygfoto över återvinningscentralen Läggesta

Tisdag och Torsdag

12.00-19.00
Lördag
10.00-14.00

 

Ändrade öppettider

 

Kvitten
Fredag 3 april   stängt
Fredag 1 maj   stängt
Fredag 19 juni   stängt
Julafton 24 dec stängt
Fredag 25 dec   stängt
Nyårsafton 31 dec stängt

Läggesta
Lördag 4 april   stängt
Lördag 20 juni   stängt
Torsdag 24 dec   stängt
Lördag 26 dec   stängt
Torsdag 31 dec   stängt

 

Karta till Kvittens återvinningscentralKarta till Kvitten

Besöksadress: Kvittenvägen 42, 645 42 Strängnäs

Karta till Läggesta återvinningscentralKarta till Läggesta

 

Det finns två återvinningscentraler i vår kommun, en i Läggesta i Mariefred och en på Kvitten i Strängnäs. Dessa finansieras genom avgiften för hushållsavfall och är därför endast öppen för privatpersoner från Strängnäs kommun.

Företagskunder hänvisas till Kvittens avfallsanläggning i Strängnäs där man som företag betalar för att lämna material. Innan du som företagskund kör in anmäler du dig till platsvakten för att väga och deklarera typ av materialet. Observera att andra öppettider gäller för företag som besöker Kvitten.

 

Återvinningsstationer 

Återvinningsstationer drivs av Bilden är FTIs logga
Förpacknings- och Tidningsinsamlingen AB (FTI)
och nås på telefon 020-0880311.

   
Strängnäs
Olivehällsvägen (vid Vasavallen)
Urban Hjärnes väg (vid vårdcentralen) 
Finningevägen 1 
Mälarvägen/Flodins väg (Aborrberget)
Fogdö (vid Granbecks livs)

Mariefred
Ruddammsgatan 2 (vid Coop Konsum, ej hårdplast)
Slottsbrinksvägen

Åkers Styckebruk
Solbergavägen 8 (vid ICA Jåker)

Stallarholmen
Rosendalsvägen 1

Återvinningsstationer som inte drivs av FTI
SEVAB ansvarar för tömningen av återvinningsstationerna i Härad och Kalkudden. Här kan du lämna tidningar, glas- pappers- och metallförpackningar samt småbatterier.

    Hämtningsintervall säsongstömning

    Vid hämtning under jämna veckor sker hämtningen vecka 16 till och med 38.

    Vid hämtning under udda veckor sker hämtningen
    vecka 17 till och med 39.